Lösningen för en rökfri arbetsplats

  • Hem
  • Friskrivningsklausul | RBce Outdoor
Mer information?

Rök utomhus i eget rökrum?

Kontakta oss!

> Begär information

Leverans i
hela Europa!

 

 

 

 

  

Vi levererar våra produkter inom hela Europa

Friskrivningsklausul

Nedanstående gäller webbplatsen. Genom att använda webbplatsen, godkänner du denna friskrivningsklausul. 

Integritetspolicy
Du kan besöka denna webbplats utan att dela med oss vem du är eller tillhandahålla annan information om dig.
Men det finns situationer där vi behöver information om dig för att till exempel korrespondera med dig, göra en beställning och genomföra ett anbud.

Vi strävar efter att alltid informera dig innan vi samlar in personlig information via internet. 

Med hjälp av en räknare registrerar denna webbplats antalet besökare, webbplatserna de kommer från och via vilken operatör de har tillgång till internet.
Resultaten slås endast ihop och kan inte härledas till individuella personer. 

Insamlade
(person)uppgifter säljs eller tillhandahålls inte till tredje part. Med
förbehåll för särskilda omständigheter, om det till exempel krävs enligt lag.
Du kan när som helst begära att vi tar bort dina
uppgifter från våra register. 

Ansvarsbegränsning
All information på denna webbplats är avsedd för personligt bruk. Inga rättigheter kan övertas från informationen. 

Ändringar och skrivfel förbehålles. Vi strävar efter att informationen på denna webbplats är så fullständig och korrekt som möjligt.
RBce Outdoor tar inget som helst ansvar för skador som kan uppkomma vid användning, ofullständighet och felaktigheter i den erbjudna informationen på denna webbplats.

Tillgänglighet
Informationen och rekommendationerna på denna webbplats kan ändras utan föregående varning eller meddelande. Vi strävar efter att göra denna webbplats så tillgänglig som möjligt, men vi tar inget som helst ansvar för eventuella följder vid (tillfällig) otillgänglighet. Upphovsrätt och immateriella rättigheter Webbplatsens upphovsrätt tillhör RBce Outdoor eller tredje part som godkänt detta (bild)materials tillgängligt för RBce Outdoor. Kopiering i alla former är
endast tillåten efter förhandsgodkännande från RBce Outdoor.

 

 
 
Cykelställ?

Vi har även lösningen för era cyklar

> mer

Cykelställ?

Vi har även lösningen för era cyklar

> mer

Leverans i
hela Europa!

 

 

 

 

  

Vi levererar våra produkter inom hela Europa